نحوه نوشتن بیزینس پلن Business Plan طرح کسب و کار

هر ساله ۹۰% کسب و کارهایی که تازه شروع به کار نموده اند در همان سال اول با شکست روبرو شده و از بازار خارج میشوند. علت نداشتن سرمایه ، امکانات نبوده است. تحقیقات نشان داده که علت نداشتن یک […]