خرید ملک در ترکیه | اقامت دائم در ترکیه

خرید ملک در ترکیه از طریق پرداخت نقدی و یا واریز به ایش ، زراعت راههای ارتباط ☎️ +۹۰۵۳۸۳۴۵۶۳۸۸ خرید ملک در ترکیه آدرس کانال: https://t.me/Turkey4ta5 اقامت دائم یعنی داشتن ویزای دائم و اجازه زندگی دائم به عنوان یک تبعه خارجی در […]