توقیف لنج صیادی متجاوز به آب‌های ایران

توقیف لنج صیادی متجاوز به آب‌های ایران.دوفروند لنج به همراه ۱۶ خدمه صبح امروز در ۸ مایلی داخل آب‌های جزیره کیش توقیف شدند/ایسنا