نوشتن و خواندن در فایل و بررسی حالت های آن

اس برای نوشتن در فایل، باید مراحل زیر صورت گیرد:

 1. باز کردن فایل. اگر فایل وجود ندارد، ابتدا باید ایجاد شود.
 2. نوشتن داده ها در فایل
 3. بستن فایل

به طور مشابه، برای خواندن اطلاعات از فایل، مراحل زیر باید صورت گیرد:

 1. باز کردن فایل، اگر فایل نتواند باز شود (مثلا وجود نداشته باشد، باید این وضعیت را تشخیص داده به خوبی از برنامه خارج شویم.
 2. خواندن داده ها از فایل
 3. بستن فایل چگونگی انجام هر یک از مراحل فوق را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

حالت های فایل

وقتی می خواهید با فایل ها کار کنید، سیستم عامل موجود در سرویس دهنده باید بداند چه کاری می خواهید با فایل ها انجام دهید. سیستم عامل باید بداند که اگر فایلی توسط برنامه شما باز شده است توسط اسکریپت دیگری قابل استفاده است یا خیر. به طور کلی، حالت های فایل، راهکاری را در اختیار سیستم عامل قرار می دهد تا تعیین کند چگونه باید تقاضاهای دستیابی به فایل ها را اداره کند علاوه بر این، باید بررسی کند آیا مجوز دستیابی به فایل وجود دارد یا خیر.

هنگام باز کردن فایل، سه حالت را باید مشخص کنید:

 1. فایل ممکن است طوری باز شود که فقط قابل خواندن باشد (فایل ورودی)، فقط قابل نوشتن باشد (فایل
  خروجی)، یا هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن باشد (فایل ورودی به خروجی)
 2. اگر قرار باشد. داده ها در فایل نوشته شوند، باید مشخص گردد آیا محتویات قبلی فایل باید از بین برود یا داده ها باید به انتهای فایل اضافه شوند (داده های قبلی باقی بمانند).
 3. اگر سعی کنید فایل هایی را در سیستمی ایجاد کنید که بین داده های متن و دو دو بی تفاوت قائل میشود باید آن حالت را نیز مشخص کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

WordPress spam blocked by CleanTalk.